TUNTIKUVAUKSET

Lukuvuonna 2017-2018 viikoittain opetettavien tanssituntien ja -lajien kuvaukset.

AIKUISBALETTI

Aikuisbaletti alkeet Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä anatomiaa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen jasulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan.
Aikuisbaletti perustaso 1 ja perustaso 2 Aikuisbaletin perustason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Samoin kuin alkeistunneilla, klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisenyksilöllistä anatomiaa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti.

FLAMENCO

Moderni flamenco nuoret Moderni flamenco nuoret (n. 13-20 v) -tunti on suunnattu nuorille, joilla on perustaitoja flamencon tai Rumbitan tekniikasta. Tällä tunnilla perinteinen flamenco yhdistyy moderniin liikeilmaisuun sekä mukaansa tempaaviin, ajankohtaisiin musiikkeihin. Ryhmän tavoitteena on esiintyä mahdollisimman paljon ja osallistua mahdollisuuksien mukaan myös erilaisiin tanssikilpailuihin. Tunneilla tehdään flamenco-koreografioita modernilla tvistillä janiihin liittyviä oheisharjoitteita. Mukaan tarvitset mukavat tanssivaatteet, mahdollisuuksien mukaan harjoitushameen ja kengät. Tanssiopistolta saat tarvittaessa kenkiä myös lainaan.

Flamenco jatkotaso Flamencon jatkotaso on tarkoitettu useita vuosia flamencoa tanssineille. Vuoden aikana harjoitellaan useita flamencokoreografioita sekä niihin liittyvää tekniikkaa. Jatkotasolla oppimista suunnataan aikaisempiin tasoihin verrattuna enemmän itseopiskelun suuntaan. Etenemistahti on suhteellisen nopea. Flamencon opiskelu kehittää rytmitajua ja koordinaatiokykyä, energisoi ja virkistää mieltä.


KATUTANSSI

Katutanssi lapset +7v ja Katutanssi nuoret +10v Katutansstunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Myös pari- ja ryhmäharjoitteet tulevat tutuiksi.

Kurkkaa tunnelmaa +7v -tunnilta:


LASTENTANSSI

Lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä pyritään antamaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 4-6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (45 minuuttia). Kaikilla lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.


LUOVA TANSSILIIKUNTA

Palvelukodeissa tapahtuva luova tanssiliikunta sisältää tanssi-ja liiketerapeuttisia harjoitteita sovellettuna istuen tehtäviksi. Toiminnan tavoitteena on virkistää kehoa ja mieltä vuorovaikutuksessa toisten asukkaiden ja ohjaajan kanssa. Liikkuminen tapahtuu aina jokaisen omista lähtökohdista ja harjoitteita voi itse soveltaa omalle keholleen sopiviksi. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös lempeän ja hyväksyvän asenteen omaksuminen itseä ja omaa elämää kohtaan.


NYKYTANSSI

Nykytanssi nuoret +10 v Tunneilla lähdetään liikkeelle lajin perusteista ja tutustutaan nykytanssin rennon virtaavaan liikekieleen. Tunneilla kehitetään monipuolista kehonhallintaa ja etsitään erilaisia liikkumisen tapoja. Tunneilla harjoitellaan myös lattiatasossa liikkumista sekä tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita, joissa päästetään liike ja luovuus valloilleen.
Nykytanssi nuoret +12 v Tunneilla yhdistyvät kokonaisvaltainen liikkuminen ja luova ilmaisullisuus. Nykytanssitunneilla harjoitellaan monipuolista kehonhallintaa sekä nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa. Tunneilla liikutaan laajasti tilassa sekä eri tasoissa liikkeen virtaavuutta ja erilaisia laatuja kehittäen. Lisäksi tehdään improvisaatioharjoitteita, joissa päästetään liike ja luovuus valloilleen.
Nykytanssi jatkotaso Jatkotason tunneilla perehdytään lajille ominaiseen liikkeen ja ilmaisun luonnollisuuteen. Tunneilla työstetään nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä hyödyntäen mm. oman kehon painoa ja painovoimaa. Tunnit sisältävät myös improvisaatiopohjaisia harjoitteita, joiden kautta tanssija pääsee vapauttamaan oman luovuutensa.

ROCKING ’N FREESTYLE

Rocking 'n Freestyle +10 v -tunneilla yhdistellään rockingia, hiphopia ja lockingia. Tämä on koreografioista tykkäävän valinta! Tanssissa keskitytään lähes pelkästään pystyssä tapahtuviin tekniikoihin liikkeen monipuolisuus huomioiden. Tunneilla opetellaan myös omaa tyyliä ja heittäydytään musiikin virtaan yksin ja yhdessä!

RUMBITA® FUERTE

RUMBITA® FUERTE -treenitunti on Suomessa kehitetty UUSI tapa treenata tyylillä mutta tehokkaasti! RUMBITA® Fuerte on tanssillinen lihaskuntotreeni, joka sopii kaikille.Liikkeet ovat kauniita ja selkeitä, lihaskunto paranee, notkeus lisääntyy ja ryhti avautuu! Musiikki on tarkkaan valittua ja aina espanjankielistä – treenin aikana pääset Espanjan auringon alle!


TANSSIKOULU 1 ja 2 (n. 7-9 v)

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Lisäksi oppilaat voivat valita osaksi opintojaan periodiopetustunnin, jossa tutustutaan lukuvuoden aikana eritanssilajeihin.

TANSSIKOULU 3-8 (n. 9-13 v)

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Tanssikoulu 3-6 -luokilla opintoihin kuuluu periodiopetustunti, jossa tutustutaan lukuvuoden aikana eri tanssilajeihin. Lisäksi oppilaat voivat valita haluamansa sivuainetunnin. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.


TANSSIOPISTO 1-2 (n. 13-20 v)

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Opintoihin kuuluu vähintään yksi sivuaine, esimerkiksi street-lajit, nykytanssi tai flamenco. Tanssiopistoluokalle voi pyrkiä perusopintojen jälkeen. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa. Opinnot antavat valmiuden pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.