Lapin Tanssiopiston koulutussäännöt

1. ILMOITTAUTUMINEN

Oppilas saa osallistua tunneille, kun ilmoittautumislomake on asianmukaisesti täytettynä palautettu/lähetetty Lapin Tanssiopistoon sekä varaus- ja vakuutusmaksu on suoritettu. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden).

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

Uusilla oppilailla on mahdollisuus kokeilla tanssiharrastusta kaksi kertaa. Jos oppilas näiden kokeilukertojen jälkeen ei haluaa jatkaa tanssia, tulee siitä ilmoittaa toimistoon kirjallisesti tai sähköpostilla. Tällöin lukukausimaksua ei tarvitse maksaa ja oppilaspaikka peruuntuu. Varaus- ja vakuutusmaksua ei palauteta.

Mikäli oppilas ei osallistu syyskaudella tunneille, asiasta tulee ilmoittaa toimistoon kirjallisesti tai sähköpostilla 30.9. ja kevätkaudella 31.1. mennessä. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, peritään käyttämättömästä oppilaspaikasta 50 euron maksu.

Lapin Tanssiopiston tunneille ei voi osallistua, mikäli on maksamattomia oppilasmaksuja.

3. MAKSUT

Lukukausimaksut maksetaan viimeistään eräpäivänä. Perhealennus lukukausimaksusta on 10% toisesta oppilaasta ja kolmannesta tai useammasta 20 %. Muista maksaesssasi käyttää AINA viitettä. Maksuhuomautuksesta peritään 5 euroa/kpl. Keskeytetyn lukukauden maksusta saa palautusta lääkärintodistusta vastaan. Yksittäinen tanssitunti maksetaan etukäteen Lapin Tanssiopiston tilille (kuitti mukaan).   

4. POISSAOLOT

Poissaolot tulee korvata saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla, mikäli niissä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti.

5. VASTUU

Kaikki oppilaat on vakuutettu Lapin Tanssiopiston toiminnoissa tapahtuvien tapaturmien varalta (tunnit ja näytökset, niihin liittyvät matkat). Jos oppilaalla on jokin sairaus, joka opettajan tulisi tietää, siitä tulee ilmoittaa opettajalle. Pieniä oppilaita ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa tanssiopiston tiloihin. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Emme vastaa tanssiopiston tiloihin jääneistä tavaroista.

6.YHTEISTYÖRYHMÄT

Rovaniemen kansalaisopiston (Rovala) ja Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kanssa järjestettävät yhteistyöryhmät aloittavat syyskuussa. Näihin ryhmiin ilmoittaudutaan kansalaisopistojen opinto-oppaiden ohjeiden mukaisesti, ei Lapin Tanssiopistoon.

7. KESÄLUKUKAUSI JA TIIVISKURSSIT

Tiiviskursseilla ja kesäjaksolla on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Mikäli nämä kurssit eivät toteudu, siitä ilmoitetaan viimeistään viisi arkipäivää ennen kurssin alkua.

8. YLEISTÄ

Lapin Tanssiopistolla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin. Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä viimeistään muutamaa tuntia ennen tanssitunnin alkua. Oppilaalla on oikeus käydä korvaamassa peruutettu tunti.

Ryhmässä tulee olla vähintään seitsemän ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pääsääntöisesti pidetä.

Lapin Tanssiopistossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä (valokuvaukset, videointi). Näitä kuva- ja videomateriaaleja voidaan käyttää tanssiopiston julkaisuissa, verkkosivuilla ja opetustarkoitukseen. Mikäli oppilas ei halua antaa oikeutta kuviensa käyttöön, siitä on ilmoitettava kirjallisesti tanssiopiston toimistoon.

Vastuu uusien osoite- ja puhelinnumerotietojen ilmoittamisesta on oppilaalla.

Noudatamme toiminnassamme 1.1.2009 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

 

15.4.2012

Lapin Tanssiopiston johtokunta